دکتر احمد خامسان سرپرست دانشگاه بیرجند در حکمی دکتر محمدقادر قادری را به سمت معاون فرهنگی و اجتماعی و سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه منصوب کرد.

در جلسه شورای دانشگاه بیرجند که بعداز ظهر امروز شنبه ۱۲ خرداد ۹۷ با حضور اعضا و معاونین دانشجویی و فرهنگی، اجتماعی ادوار دانشگاه برگزار شد از خدمات ۴ ساله دکتر محسن خورشیدزاده در سمت معاون دانشجویی تشکر و قدردانی به عمل آمد.

همچنین از خدمات دکتر ابراهیم محمدی معاون سابق فرهنگی و اجتماعی تجلیل و تقدیر به عمل آمد و دکتر محمد قادر قادری به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی و سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه بیرجند معرفی شد.

دکتر قادری، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت آموزشی، پژوهشی و اجرایی در دانشگاه است .

از خدمات علمی و پژوهشی دکتر قادری می توان به نگارش بیش از ۲۰ مقاله علمی، پژوهشی،ارائه مقالات متعدد علمی در کنفرانس ها و همایش های معتبر،اجرای دو طرح تحقیقاتی استانی، مدیریت پروژه های کارشناسی، راهنمایی و مشاوره چندین پایان نامه تحصیلی اشاره کرد.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، مدیر فرهنگی دانشگاه بیرجند،نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه بیرجند، دانشگاه صنعتی بیرجند و دانشگاه بزرگمهر قاین،عضویت در هیات ها، کمیته ها و شوراهای دانشگاهی و استانی، از جمله سوابق اجرایی معاون جدید فرهنگی و اجتماعی و سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه بیرجند است.

203020