دکتر مهدی اخلاقی پور مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی به همراه هادی کفاش زاده مدیرعامل شرکت همیار سازه و محمدباقر امیری نژاد مسئول فنی و مهندسی این سازمان با دکتر احمد خامسان سرپرست دانشگاه بیرجند ( امروز دوشنبه 24 اردیبهشت 97 ) دیدار و گفتگو کرد.

در این جلسه دکتر اخلاقی پور ضمن ابراز خرسندی از انتصاب دکتر احمد خامسان به سمت سرپرستی دانشگاه بیرجند به روش های همکاری فی مابین دانشگاه و این سازمان اشاره کرد.

دکتر خامسان نیز با اشاره به پتانسیل علمی موجود در دانشگاه بیرجند گفت: جهت رشد و توسعه استان می توان از این پتانسیل استفاده نمود.

DSC 0026