دکتر علیرضا پورخباز رئیس مؤسسه آموزش عالی هرمزان ( امروز دوشنبه 24 اردیبهشت 97 ) در محل دفتر ریاست دانشگاه بیرجند با دکتر احمد خامسان دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست جمعی از اعضای هیأت مؤسس این مؤسسه آموزش عالی پیشنهادات خود را با سرپرست دانشگاه بیرجند درمیان گذاشتند و در جریان نظرات سرپرست دانشگاه بیرجند قرار گرفتند.

DSC 0037