دهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی با عنوان ژئوپلتیک و توسعه محلی ـ منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران 28 و 29 فروردین در دانشگاه بیرجند برگزار می شود.

دکتر احمد بخشی قائم مقام دبیر همایش در جمع خبرنگاران با اعلام خبر برگزاری این همایش، ژئوپلتیک منطقه شرق ایران، اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار، توسعه محلی منطقه ای و کارآفرینی، امنیت، هیدروپلتیک، زیرساختها و ارتباطات بین المللی، بنیان های جغرافیایی، رقابت پذیری و جایگاه آن در توسعه محور شرق و توسعه پایدار اجتماعات محلی و توسعه اقتصادی مردم محور و نهاد محور را از محورهای اصلی همایش مذکور برشمرد.

دکتر بخشی با اشاره به این که کنگره و همایش یاد شده توسط دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن ژئوپلتیک و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران برگزار می گردد گفت: حضور مسئولین اجرایی در کنار استادان و پژوهشگران دانشگاهی از ویژگی های این همایش است.

وی افزود: 40 درصد صاحبان مقالات، مقامات و مدیران اجرایی مرتبط با موضوع همایش هستند.

قائم مقام دبیر همایش کل مقالات رسیده به همایش را 230 مقاله عنوان کرد و گفت: از 190 مقاله پذیرفته شده، 120 مقاله به صورت شفاهی و 70 مقاله به صورت ارائه پوستری در مجموعه مقالات همایش منتشر می شود و در مجموع چهار نشست این همایش 24 مقاله برگزیده ارائه خواهد شد.

دکتر بخشی همچنین از برگزاری یک نشست ویژه با عنوان پایداری شرق ایران با حضور اساتید و صاحبنظران مطرح این حوزه در این همایش خبر داد.

دکتر محمد اسکندری ثانی دبیر اجرایی همایش بازگویی اهمیت، مزایا و راهکارهای توسعه محور شرق را هدف اصلی برگزاری آن بیان کرد و اظهار داشت: این همایش فرصت مناسبی برای استادان خراسان جنوبی و دانشگاه بیرجند برای برجسته کردن و توجیه علمی، گفتمان سازی و ارائه راهکارهای عملیاتی در خصوص تحقق طرح توسعه محور شرق ایران است.

دهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران سه شنبه و چهارشنبه این هفته با حضور استادان، پژوهشگران، مقامات و مدیران اجرایی با حمایت و همراهی بیش از 40 دانشگاه، سازمان، نهاد و مؤسسه علمی، فرهنگی و اجرایی از سراسر کشور در دانشگاه بیرجند برگزار می شود.

photo_۲۰۱۸-۰۴-۱۵_۱۰-۳۸-۵۲.jpg