دکتر احمد خامسان سرپرست دانشگاه بیرجند صبح روز چهارشنبه 22 فروردین 97 به صورت سرزده از مجموعه خوابگاهی سرو(پسران) دانشگاه بازدید کرد.
دکتر خامسان ضمن بازدید از مجموعه خوابگاهی سرو در جریان صحبتهای دانشجویان و سرپرستان خوابگاه قرار گرفت.
وی همچنین عصر چهارشنبه از مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه بازدید  و با مسئولان، کارشناسان و کارکنان این حوزه دیدار و گفتگو کرد.