تیم کشتی آزاد دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند در مسابقات کشتی آزاد دانشجویان پسر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۹ ورزش کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود شرکت کرد.
در این مسابقات مهران بابایی در وزن ۶۵ کیلوگرم آزاد به مقام اول، سجاد رستم پور در وزن ۱۲۵ کیلوگرم آزاد و بهنام سلگی در وزن ۹۲ کیلوگرم آزاد مقام سوم مشترک را کسب کردند.
حسین بخشی مربیگری و محمدعلی چاجی سرپرستی تیم دانشگاه را برعهده داشتند.