کارگاه‌های آموزشی "رویکردهای نوین مدیریت امنیت در سازمان‌ها" و "نسل نوین مدیریت امنیت: بلوغ امنیت سایبری" توسط مرکز تخصصی امنیت سایبری (آپا) دانشگاه بیرجند با حضور دکتر شهریار بیژنی مدیر گروه علوم کامپیوتر دانشگاه شاهد در سالن اجتماعات دانشکده مهندسی برگزار شد.
در کارگاه نخست که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی برگزار گردید، دکتر بیژنی به معرفی امنیت اطلاعات در سازمان ها پرداخت و با اشاره به رشد روزافزون حملات سایبری، بر ضرورت پرداختن به این حوزه توسط سازمان ها تأکید نمود. در کارگاه آموزشی دوم که مدیران فناوری اطلاعات ادارات و سازمان‌های استان حضور داشتند؛ استانداردهای مدیریت امنیت اطلاعات همراه با تشریح یکی از این مدل ها ارائه شد.