تیم کاراته دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند به مقام سومی مسابقات دانشگاه های منطقه 9 ورزش کشور دست یافت.
در این مسابقات که به میزبانی دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد پیمان رضایی اصل، ابراهیم محمدی و علیرضا قلی بیگی مقام سوم تیمی را کسب کردند.
همچنین پیمان رضایی اصل در بخش کومیته مقام اول و ابراهیم محمدی مقام سوم را بدست آوردند.

در مسابقات تکواندوی دانشجویان دختر منطقه 9 ورزش کشور که در مجتمع آموزش عالی گناباد برگزار شد فائزه نبی زاده در وزن ششم به مقام دوم دست یافت.

1 1 tile