به مناسبت هفته منابع طبیعی جشن درختکاری در دانشگاه بیرجند برگزار شد.
در مراسم درختکاری که با حضور رئیس و اعضای هیأت رئیسه، مدیران، اساتید، کارمندان و دانشجویان این دانشگاه بعد از نماز جماعت ظهر و عصر برگزار گردید، شرکت کنندگان با کاشت نهال در جهت تحقق دانشگاه سبز اهتمام ورزیدند.
مهران صفایی مسئول فضای سبز دانشگاه با بیان اینکه دانشگاه بیرجند دارای 52 هکتار فضای سبز است؛ از کاشت 1500 اصله نهال در اسفند 96 در دانشگاه بیرجند خبر داد.
وی تأکید کرد؛ کلیه زیرساختها اعم از تسطیح قبل از کاشت نهال، شبکه انتقال آب و آبیاری در محل های مورد نظر اجرا شده است.
دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه با تقدیر از حضور فعال دانشجویان بویژه اعضای کانون های فرهنگی و انجمن های علمی بر توجه بیشتر به توسعه و نگهداری فضای سبز به عنوان عامل طراوت و سرزندگی محیط تأکید کرد.

DSC_0036-tile.jpg