مرحله دانشگاهی المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه بیرجند روز جمعه 10 اسفند 96 با حضور  250 نفر از دانشجویان این دانشگاه برگزار شد.
دانشجویان شرکت کننده در  در رشته های روانشناسی، علوم تربیتی، علوم ورزشی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی، آمار، ریاضی، باستان شناسی،صنایع دستی، هنر اسلامی، گیاهپزشکی، باغبانی، زراعت،علوم دامی، زبان و ادبیات فارسی، حقوق، الهیات و معارف اسلامی، جغرافیا، محیط زیست و مرتع و آبخیزداری به رقابت پرداختند.
برگزیدگان این مرحله برای شرکت در بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه های منطقه 9 کشور که 13 و 14 اردیبهشت 97 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود، اعزام می شوند