چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 612

نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی 16 و 17 اسفندماه 96 با حضور استادان و پژوهشگران زبان فارسی از سراسر کشور در دانشگاه بیرجند برگزار می شود.
دکتر محمد بهنام فر دبیر همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی با اشاره به اینکه خراسان خاستگاه اصلی زبان فارسی دری است گفت: تنوع گویش ها در خراسان جنوبی ظرفیت فرهنگی بزرگی است که زمینه را برای پژوهش های زبان و ادبیات فارسی فراهم نموده است.
وی افزود: زبان فارسی نقش بارزی در تکوین هویت ملی ما داشته و عامل مهمی در تحکیم وحدت ملی ما است.
دکتر بهنام فر تبیین جایگاه و شأن زبان فارسی، شناخت و پرورش استعدادهای جوان ادبی و تلاش برای حفظ کیان زبان و ادبیات فارسی را از اهداف برگزاری این همایش برشمرد.
دبیر همایش مذکور از ارائه شفاهی حدود یکصد مقاله طی دو روز برگزاری همایش خبر داد و افزود؛ از پانصد مقاله رسیده به دبیرخانه همایش بالغ بر 350 مقاله پذیرفته شده که در کتابچه چکیده مقالات و لوح فشرده مجموعه مقالات درج خواهد شد.
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند برگزاری سه کارگاه با موضوعات نحوه جمع آوری گویش های محلی، بررسی و نقد کتابهای ادبیات فارسی در دوره متوسطه و مسأله یابی در پژوهش های ادبی را از جمله برنامه های حاشیه همایش ذکر کرد.
وی همچنین میزگرد آینده پژوهی با حضور رئیس انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی و تجلیل از دکتر محمد مهدی ناصح استاد پیشکسوت و به نام آموزش و پژوهش زبان فارسی و فرهنگ عامه را از دیگر برنامه های نهمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی اعلام نمود.