تیم دانشگاه بیرجند در جشنواره فرهنگی ورزشی فراغت بانوان با ورزش که با حضور بانوان شاغل دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی برگزار شد؛ حائز سه مقام اول شدند در این جشنواره که با 19 بهمن 96 با حضور 200 نفر از کارکنان ادارات خراسان جنوبی توسط اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار گردید تیم بانوان دانشگاه بیرجند در رشته بدمینتون، بسکتبال و لی لی به مقام اول دست یافتند و در رشته طناب زنی نیز دو تیم از دانشگاه بیرجند رتبه دوم و سوم را کسب کردند.