چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 943

تیم دو و میدانی دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند در رقابت با 9 تیم شرکت کننده در مسابقات دو و میدانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 ورزش کشور که به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد درخشید.
در این مسابقات عادل بهرامیان در پرش طول و پرش سه گام به مقام اول و در دوی 100 متر به مقام دوم دست یافت.
در ماده پرتاب نیزه حسین احمدی مقام اول را کسب کرد.
همچنین حسین احمدی، امیر حسین رجبی ، نبی یوسفی و رضا دلاکه در دوی 4 در 400 متر تیمی مقام دوم و در ماده 4 در 100 متر امدادی مقام سوم را بدست آوردند.
منیب فقهی ورزشکار دیگر از دانشگاه یبرجند در ماده 5 هزار متر و ده هزار متر به مقام سوم دست یافت.
تیم دانشگاه بیرجند را در این مسابقات دکتر مهدی مقرنسی به عنوان مربی و سجاد سرزهی به عنوان سرپرست همراهی کردند.
در مسابقات شنای دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه 9 ورزش کشور که در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار گردید میلاد ایزانلو در ماده 400 متر آزاد مقام سوم را به دست آورد و تیم دانشگاه بیرجند در رده پنجم قرار گرفت.