مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی روز چهارشنبه 18 بهمن 96 با رئیس دانشگاه بیرجند و جمعی از مسئولان دانشگاهی در محل دفتر ریاست دانشگاه دیدار کرد.
دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند ضمن خیرمقدم به مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی و معاون سیمای استان با بیان اینکه دانشگاه بیرجند دارای شاخص مطلوب استاد به دانشجو است اعلام کرد: براساس رتبه بندی سال 2018 مؤسسه تایمز، نام دانشگاه بیرجند در بین 18 دانشگاه ایرانی برتر آسیا قرار گرفت که این مهم حاصل تلاش ارزشمند اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه است.
رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه دانشگاه و رسانه اهداف و فعالیت های مشترکی دارند گفت: هر دو حوزه در بخش فرهنگی فعالیت می کنند و دغدغه هر دو بخش فرهنگ است.
علیرضا آیینه دار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی با تأکید بر توجه ویژه صدا و سیمای استان به دانشگاه گفت: زمینه همکاری های مشترک بین صدا و سیما و دانشگاه جهت افزایش کیفیت برنامه ها وجود دارد.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: براساس آخرین نظرسنجی صورت گرفته در خراسان جنوبی میزان رضایت مندی مخاطبان استان از رادیو و تلویزیون بیش از 85 درصد است.
وی همکاری و پشتیبانی حوزه و دانشگاه را از عوامل ارتقاء رسانه برشمرد و اظهار کرد؛ در این راستا می توان به تشکیل اتاقهای فکر مشترک اقدام نمود

 

DSC_0009-tile.jpg