چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 1065

دانشگاه بيرجند نگين آموزش عالي شرق كشور، پيشران دانش و فرهنگ، محور توسعه خراسان جنوبي، و قطب نگهداشت جمعيت در منطقه است.
دكترخليل خليلي اعلام نمود  مطابق رتبه بندي موسسه تايمز كه امروز چهارشنبه اعلام گرديد، دانشگاه بيرجند، در ميان دانشگاه هاي برتر آسيا قرار گرفت. در رتبه بندي ٢٠١٨ ، مجموعا ١٨ دانشگاه ايراني در ميان دانشگاهها برتر آسيايي قرار گرفته اند. شايان ذكر است كه اين دومين سالي است كه دانشگاه بيرحند در ميان دانشگاههاي برتر قرار مي گيرد. در سال ٢٠١٧ دانشگاه بيرجند نيز در جمع دانشگاههاي برتر قرار گرفت ولي امسال اين جايگاه ترقي كرد و  دانشگاه بيرجند بهمراه دانشگاه شريف، اميركبير، تهران، علم و صنعت، خواجه نصير، شهيد بهشتي، الزهراي تهران، نوشيرواني بابل، فردوسي مشهد، دانشگاه  تبريز ، دانشگاه شيراز، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه يزد و دانشگاه زنجان، علوم پزشكي تهران، در ليست دانشگاههاي برتر كشور ايران جاي گرفت. دكتر خليلي اين موفقيت را به جامعه علمي كشور، هموطنان خراسان جنوبي، و بويژه به جامعه دانشگاهي خراسان جنوبي تبريك گفت. وي افزود اين موفقيت ها حاصل تلاش ارزشمند و مثمر ثمر تمامي اعضاي هيات علمي، كاركنان خدوم، و دانشجويان كوشاي اين دانشگاه است و لذا از يكايك اين عزيزان تشكر  مي نمايم