چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 664

تیم شطرنج دانشگاه بیرجند که برای شرکت در مسابقات شطرنج دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به شیروان اعزام شده بود با کسب مقام دوم بخش استاندارد تیمی به بیرجند بازگشت.
در این مسابقات محمد صادق جعفری در میز 3 و عماد غلامی در میز 4 دوم شدند و ابراهیم محمدی در میز شماره یک به مقام سوم دست یافت.