در مسابقات تیراندازی دانشجویان دختر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 ورزشی کشور که به میزبانی دانشگاه شاهرود برگزار شد نجمه خدمتی ورزشکار ملی پوش دانشگاه بیرجند به مقام دوم دست یافت.