چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 806

به همت گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و هماهنگی های صورت گرفته از طرف دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه بیرجند، 3 کارگاه آموزشی در حوزه علوم دامی برای 5 نفر از اساتید انستیتو ملی تحقیقات زراعی افغانستان از 30 دی 96 تا 10 بهمن 96 برگزار شد. این دوره شامل سه مجموعه کارگاه  "تلقیح مصنوعی"،" بیماری های دام و طیور و درمان آنها"، و "تغذیه و مدیریت گاو شیری" بود که در قالب سه کارگاه 3 روزه برگزار گردید. دوره های یادشده به صورت نظری و عملی برگزار شد و 6 نفر از اساتید دانشگاه بیرجند به عنوان مدرسان این دوره ها فعالیت داشتند.

اولین مرحله از دوره های آموزشی اساتید انستیتو ملی تحقیقات زراعی افغانستان در خرداد سال جاری برگزار شد و با توجه به رضایت و درخواست شرکت کنندگان، دومین بخش آن نیز برگزار شد.