مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دختر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور 6 و 7 بهمن به میزبانی دانشگاه بیرجند برگزار شد.
در این مسابقات که به صورت تیمی، انفرادی و دوبل انجام شد، تیم دانشگاه فردوسی مشهد، تیم دانشگاه بیرجند و تیم دانشگاه صنعتی شاهرود به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست یافتند.
در مسابقات انفرادی نیز افسانه حسن نژاد از دانشگاه بیرجند دوم شد و مژگان جعفری مقام سوم مشترک را کسب کرد و در بازی های دوبل نیز همین دو ورزشکار از دانشگاه بیرجند به مقام دوم رسیدند.