چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 1449

دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند روز گذشته از مجموعه صنایع کاشی و سرامیک فرزاد بازدید کرد.
رئیس دانشگاه بیرجند در نشستی که پس از این بازدید با مدیران گروه صنعتی فلاحی داشت بر ضرورت ارتباط هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه تأکید کرد. وی اشتغال زایی و تولید را یکی از مصادیق عبادت خواند و از تلاش و همت مجموعه صنعتی فلاحی تقدیر نمود.
علی اکبر فلاحی رئیس هیأت مدیره گروه صنعتی فلاحی توکل به خداوند، تلاش و پشتکار در کنار عشق به کار و تولید را عامل موفقیت و پیشرفت این مجموعه ذکر کرد.
فلاحی که صادر کننده نمونه کشور و از کارآفرینان و تولیدکنندگان به نام خراسان جوبی است در بخش حمایت از آموزش عالی و دانشگاه بیرجند نیز فعال می باشد.
مجتمع آزمایشگاهی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند با زیربنای حدود 700 مترمربع به همت این حامی آموزش عالی در شرف بهره برداری است.
در نشست مذکور علی اکبر فلاحی در ادامه حمایت های گروه صنعتی فلاحی پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال را جهت تکمیل مجتمع آزمایشگاهی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند تقبل کرد.
مجموعه خوابگاهی دانشجویان متأهل، مجموعه خوابگاهی دانشجویان دختر، درمانگاه و مجتمع آزمایشگاهی دانشکده برق و کامپیوتر توسط حامیان دانشگاه بیرجند در مراحل پایانی ساخت است که به زودی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

DSC_0001
DSC_0029
DSC_0061
DSC_0088
DSC_0130
DSC_0203