برای مشاهده تقویم تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ (جدید) تقویم تحصیلی را مشاهده نمایید.

انتخاب واحد ۷ الی ۱۳ بهمن ۹۶
شروع کلاس ها ۱۴ بهمن ۹۶
حذف و اضافه ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۵ بهمن ۹۶
حذف تکدرس لغایت ۱۵ اردیبهشت ۹۷
ارزیابی کیفیت تدریس اساتید ۲۲ اردیبهشت الی ۳ خرداد ۹۷
ثبت نام مقدماتی ۲۲ اردیبهشت الی ۳ خرداد ۹۷
پایان کلاس ها ۱۶ خرداد ۹۷
امتحانات پایان ترم ۱۹ خرداد الی ۳ تیر ۹۷
برگزاری المپیاد علمی-دانشجویی کشوری ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ۹۷