طی مراسمی که صبح امروز در دفتر مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه بیرجند برگزار گردید ضمن تقدیر از مدیر سابق این مجموعه مدیر جدید امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی این دانشگاه معرفی شد.
دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه حوزه فعالیت های عمرانی دانشگاه حوزه ای پرکار، پرتنوع و حساس است با تشکر از تک تک فعالان این حوزه به طور ویژه از قریب به یک دهه خدمات مهندس حسن کاظمی در سمت مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه تقدیر و تشکر کرد.
رئیس دانشگاه همچنین به ایجاد و چرخش و تغییر در مجموعه ها به عنوان یکی از راهکارهای ایجاد تفاهم و درک بیشتر اشاره کرد.
در این مراسم که دکتر حیدر رئیسی معاون اداری و مالی دانشگاه و مسئولین و کارشناسان حوزه عمرانی دانشگاه حضور داشتند ضمن تجلیل از خدمات مهندس حسن کاظمی، دکتر مرتضی عراقی عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران به عنوان مدیر جدید امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه بیرجند معرفی شد.

DSC_0023
DSC_0055
DSC_0060
DSC_0061
DSC_0065
DSC_0069