چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 1263

تیم دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند در مسابقات دو و میدانی قهرمانی خراسان جنوبی 9 رتبه اول تا سوم را بدست آورد.
در این مسابقات که در استادیوم 15 هزار نفری غدیر بیرجند برگزار شد نبی یوسفی در ماده 60 متر، عادل بهرمانیان در پرش طول و عرفان محمدی در پرتاب وزنه حائز مقام اول شدند.
در پرش طول نبی یوسفی و در ماده 1500 متر منیب فقهی به مقام دوم دست یافتند.
همچنین در این مسابقات امیر حسین رجبی در سه مسابقه دو60متر، رش طول و پرتاب وزنه مقام سوم را کسب کرد و رضا دلاکه نیز در ماده 1500 متر به مقام سوم رسید.
تیم دانشگاه بیرجند با هدایت دکتر مهدی مقرنسی به عنوان مربی و سجاد سرزهی به عنوان سرپرست در مسابقات قهرمانی استان شرکت کرد.

1
2
4
5