چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 910

مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی تمدید شد.
دکتر محمد بهنام فر استاد دانشگاه بیرجند و دبیر همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی درباره تمدید مهلت ارسال مقالات گفت: در پی استقبال گرم همکاران فاضل و دانشجویان عزیز از برگزاری همایش در دانشگاه بیرجند و بنا به تقاضاهای مکرر مبنی بر تمدید مهلت ارسال مقالات براساس مصوبه کمیته علمی همایش مهلت اعلام شده به مدت 10 روز تمدید گردید.
وی افزود: مهلت ارسال مقالات ساعت 24 دهم دی و زمان اعلام نتایج داوری 10 بهمن 1396 خواهد بود.
وی تأکید کرد: سایر زمانهای اعلام شده تغییری نکرده و وبگاه همایش به صورت خودکار در تاریخ مذکور بسته خواهد شد.
انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران و دانشگاه بیرجند در جهت اعتلای پژوهش های حوزه زبان و ادبیات فارسی « نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی » را  اسفندماه 1396 برگزار می کنند.