دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند به عنوان دبیر شبکه علمی، پژوهشی و فناوری خراسان جنوبی تعیین گردید.

در متن ابلاغی که از سوی محمدمهدی مروج الشریعه استانداری خراسان جنوبی صادر گردیده آمده است: نظر به اینکه دانشگا­هها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی، با مشارکت خود می­توانند نقش مؤثری در برنامه­های توسعه پایدار به عنوان راهبرد استراتژیک در حل مسائل و مشکلات اساسی کشور ایفا نمایند و در این میان استفاده از ظرفیت­های علمی و تخصصی دانشگاه­ها و نخبگان در توسعه بسترهای زیربنایی به منظور رشد فعالیت­های تولید کننده ارزش، فراهم­آوردن زمینه­های رشد و توسعه فعالیت­های کارآفرینانه، توسعه شرکت­ها و فعالیت­های دانش­بنیان از ضرورت اجتناب­ناپذیر برخوردار می­باشد، لذا مدیریت عالی استان با درک اهمیت و ضرورت این مهم با هدف ایجاد زمینه­های حمایت از فعالیت­های نوآورانه و کارآفرینی، توسعه شرکت­های دانش­بنیان، نقد و ارزیابی برنامه­های توسعه، هماهنگی در خصوص برنامه­های آموزش عالی، پژوهش و فناوری استان، طرح ایجاد شبکه علمی، پژوهشی و فناوری را با حضور رؤسای دانشگاه­ها، پارک علم و فناوری، بنیاد نخبگان و حوزه علمیه اجرایی نموده است.

اولین نشست اعضای شبکه علمی، پژوهشی و فناوری خراسان جنوبی با حضور استاندار روز سه شنبه 5 دی در دانشگاه بیرجند برگزار می شود.