چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 734

نشست علمی" بررسی وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تونس " توسط انجمن علمی علوم سیاسی، انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی و کانون فرهنگ عامه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند با حضور دکتر علی اکبر سام خانیانی، دانشیار دانشگاه بیرجند و استاد مدعو کرسی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تونس و دکتر احمد بخشی، عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه در تالار علامه فرزان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه، با حضور اساتید و دانشجویان علاقمند برگزار شد.

بررسی موقعیت حال حاضر کشور تونس و نقش این کشور در منازعات سیاسی کنونی جهان اسلام، بررسی آیین، مدهب، موقعیت اقتصادی و اجتماعی این کشور از جمله موضوعات این نشست بود.