به مناسبت هفته پژوهش مسابقه دانشجویی نجات تخم مرغ با حضور دانشگاه های خراسان جنوبی در دانشگاه بیرجند برگزار شد.
مسابقه استانی نجات تخم مرغ توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران در دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند با حضور 23 تیم دانشجویی برگزار شد.
تیم عمرانی های خلاق از دانشگاه بیرجند با امتیاز 1247 موفق به کسب مقام اول شد و تیم گره زرد دانشگاه بیرجند با کسب امتیاز 764 به مقام دوم دست یافت.
تیم ابن حسام از دانشگاه فنی و حرفه ای ابن حسام بیرجند با امتیاز 689 به مقام سوم رسید.

IMG_6727
IMG_6728
IMG_6731
IMG_6736