چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 635

سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مرکز راهکارهای اطلاعاتی هوشمند دانشگاه صنعتی شریف مسابقه کشف آسیب پذیری در شبکه اجتماعی را با شرکت تمامی مراکز آپای سراسر کشور در سال 1396 به صورت برخط برگزار نمود که مرکز آپای دانشگاه بیرجند توانست مقام دوم را در آن کسب نماید. در این راستا در آذر 96 از مرکز آپای بیرجند طی مراسمی در سازمان فناوری اطلاعات ایران تقدیر شد.

pic555