چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 746

بنا به حکم صادر شده از سوی دکتر سیدعلی اصغر میرباقری فرد رئیس هیأت مدیره انجمن زبان و ادب فارسی ایران، دکتر محمد بهنام فر استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند به عنوان عضو شورای سیاست گذاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی شعبه خراسان به مدت 2 سال منصوب شد.

photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۱_۰۸-۳۹-۵۶.jpg