چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 456

مراسم نکوداشت خادمان علم و فرهنگ خراسان جنوبی ویژه خاندان راشد محصل اردیبهشت آینده در دانشگاه بیرجند برگزار می شود.
در این مراسم که به صورت مشترک توسط دانشگاه بیرجند و بنیاد نخبگان خراسان جنوبی برگزار می گردد، از مقام و خدمات علمی چهره های علمی استان دکتر محمدرضا راشد محصل استاد قطب علمی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمدتقی راشد محصل استاد پژوهشگاه علوم انسانی، دکتر محمدحسن راشد محصل استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، دکتر جلیل راشد محصل استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و مرحوم دکتر محمدعلی راشد محصل استاد فقید دانشگاه علوم پزشکی تهران تجلیل خواهد شد.
صاحبنظران، پژوهشگران و علاقمندان می توانند اشعار، خاطرات، یادداشت ها و مقالات خود را تا نیمه اسفند 96 به دبیرخانه مراسم واقع در بنیاد نخبگان خراسان جنوبی ارسال نمایند.