وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از همکاری دانشگاه بیرجند در برگزاری چهارمین دوره همایش طریق رضوی تقدیر کرد.
دکتر فضل ا... ایرجی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه ای مراتب سپاس خود را از همکاری مؤثر و اقدامات متعهدانه کارکنان خدوم دانشگاه بیرجند در برگزاری شایسته چهارمین دوره همایش دانشجویان زائر پیاده حضرت امام رضا (ع) در سال1396 اعلام نموده است.
چهارمین همایش دانشجویی طریق رضوی مقارن با ایام شهادت حضرت امام رضا(ع) با حضور هزار دانشجوی دختر از دانشگاه های بیرجند، حکیم سبزواری، شهید مدنی آذربایجان و ... در مشهد مقدس برگزار شد.
دانشگاه بیرجند طبق روال سالهای گذشته و به نمایندگی از وزارت متبوع جهت پذیرایی از دانشجویان شرکت کننده در همایش و سایر زائرین، موکب سیاری را در مسیر پیاده روی برپا نمود.
علاوه بر این دانشگاه بیرجند بخش عمده ای از مسئولیت اجرایی همایش مذکور را برعهده داشت.
دانشجویان در همایش طریق رضوی مسیر 35 کیلومتری ملک آباد به مشهد را پیاده طی طریق کردند.

pdfOperationdo