معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران روز سه شنبه 7 آذر 96 از مرکز تخصصی آپای دانشگاه بیرجند بازدید به عمل آورد.
در جلسه ای که به منظور بحث و تبادل نظر که با حضور مهندس دلگیر مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی، دکتر حامد وحدت نژاد رئیس مرکز آپای دانشگاه و اعضای هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بیرجند و همچنین کارشناسان و مسئولین واحدهای مختلف برگزار شد، دکتر وحدت‌نژاد رئیس مرکز آپا گزارشی از اقدامات مرکز در گذشته و طرح پیشرفت مرکز در آینده ارائه کرد.
مهندس سجادی معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به سخن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر تربیت 10000 نیروی متخصص امنیت سایبری در مدت 4 سال گفت: با برنامه ای مدون می توان به این مهم توسط مراکز آپای مستعد دست یافت.