دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند به مناسبت روز دانشجو در برنامه کوهپیمایی و گلگشت در ارتفاعات باقران و مزار رزگ شرکت کردند.
بین دانشجویان شرکت کننده در این برنامه مسابقات پرتاب حلقه و طناب زنی برگزار و به برندگان جوایزی اهدا شد.