دکتر محسن فرشاد عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند به عنوان دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان خراسان جنوبی منصوب شد.
در حکم صادر شده از سوی سعدان زکائی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و تلاش و توان سایر اعضای هیأت با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در پیشبرد اهداف نظام آموزش عالی کشور، خصوصاً در راستای بهبود و ارتقای کیفیت آن موفق و مؤید باشید.
وی همچنین از زحمات دکتر حمیدرضا نیلی ثانی دبیر سابق هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف خراسان جنوبی تقدیر و تشکر نموده است.