در مسابقات تنیس روی میز کارکنان خواهر ادارات خراسان جنوبی که در سالن ورزی شهید سرحدی بیرجند برگزار شد تیم دانشگاه بیرجند موفق به کسب مقام سوم این دوره از مسابقات گردید.

در این مسابقات تیم های اداره کل آموزش و پرورش و آموزش پرورش شهرستان خوسف مقام های اول و دوم را کسب کردند.

2
_response_1