چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 756

مسابقات دو و میدانی دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند از سری مسابقات جشنواره ورزشهای درون دانشگاهی در پیست دومیدانی این دانشگاه در 5 ماده برگزار شد.

در 100 متر مسعود مرادی، نبی یوسفی و مهراب گل بنفش، در 60 متر با مانع مسعود مرادی، بنیامین سروش و بهزاد بخشانی در پرش طول نبی یوسفی، بنیامین سروش، نسیب فقهی و در پرتاب وزنه عرفان محمدی، بهنام سلگی و مسعود صابری به ترتیب مقام اول تا سوم را به دست آوردند.

در این مسابقات در ماده 1500 متر نسیب فقهی و علی قاسمی به ترتیب مقام اول و دوم را کسب کردند.

photo_2017-11-26_11-45-13
photo_2017-11-26_11-46-05
IMG_4228
IMG_4235