امضای تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه بیرجند و اداره کل  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی

دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند و حسن رمضانی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،  رئیس دانشگاه بیرجند در جلسه امضای تفاهمنامه که صبح دوشنبه 29 آبان در دفتر رئیس دانشگاه بیرجند برگزار شد با تأکید بر ضرورت گسترش تعامل دانشگاه با جامعه، گسترش همفکری و همکاریهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی و همافزایی در حل مشکلات و مسایل علمی، تحقیقاتی در حوزه صنایع دستی، گردشگری را از اهداف انعقاد این تفاهم نامه ذکر کرد. 
وی با بیان این که دانشگاه زمانی مفید خواهد بود که ضمن گسترش مرزهای دانش به حل مسائل جامعه هم بپردازد، گفت: دانشگاهها موظف هستند که مسایل جامعه را حل کنند. 
دکتر خلیلی، دانشگاه بیرجند را دانشگاهی جامع و در سطح دانشگاههای برتر کشور با مأموریت ملی معرفی کرد که حدود 12هزار دانشجو، 45 گروه آموزشی، 11 دانشکده و 3 آموزشکده و 351 عضو هیأت علمی دارد. 
مدیر کل میرث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی،  پژوهش در حوزه باستانشناسی و مردم شناسی و در حوزه صنایع دستی و گردشگری را از ضرورتها و اولویتهای این اداره کل برشمرد و اظهار کرد: وجود دانشکده هنر با گروه های  باستانشناسی ، فرش و صنایع دستی همچنین توانمندیهای گروه شیمی و گروه جغرافیا در دانشگاه بیرجند و ظرفیت بالای استان در موضوعات فرهنگی، مردم شناسی، صنایع دستی و گردشگری زمینههای مناسبی برای همکاری فیمابین فراهم نموده است. 
انجام پروژه های تحقیقاتی-کاربردی موردنیاز ، مشاوره و ارائه راه حل های علمی و فنی در رابطه با مسائل مرتبط با حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ، انجام امور مطالعاتی و امکان سنجی، برگزاری همایش های علمی، کارگاه های آموزشی موردنیاز اداره کل برای گروه های مرتبط در حوزه های مرتبط با فعالیت های اداره کل و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت به منظور ارتقاء توان علمی کارشناسان اداره کل و حوزه های ذیربط، حمایت از پایان نامه های دانشجویی، تشکیل اتاق فکر در حوزه های گردشگری و صنایع دستی با همکاری طرفین ، ایجاد پایگاه مجازی اطلاع رسانی دانشگاه و میراث فرهنگی، برگزاری جشنواره و نمایشگاه با موضوع میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حمایت مادی و معنوی از کانونهای کارافرینی دانشجویی در حوزه  گردشگری و صنایع دستی، حمایت مادی و معنوی از کانون گردشگری دانشگاه جهت شناخت جاذبه های گردشگری استان و کشور و برگزاری دوره های مشترک استارت اپ ویکند در حوزه گردشگری در مقیاس استانی و کشوری از جمله موضوعات مورد توافق دانشگاه بیرجند و اداره کل میراث قرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی در تفاهم نامه مذکور است.
IMG_20171120_144346
IMG_20171120_144400