چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 1344

" از شمار دو چشم یک تن کم        وز شمار خرد هزاران بیش "
با کمال تأسف و تاثر درگذشت استاد زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد،  چهارمین رئیس دانشگاه بیرجند(۱۳۶۲تا ۱۳۶۶) و عضو سابق  هیات ممیزه این دانشگاه از مفاخر و چهره های ماندگار بیرجند
پروفسور جمشید درویش
را به جامعه علمی و دانشگاهی، همکاران گرانقدر دانشگاه فردوسی ، همشهریان عزیز بیرجندی ،دانشگاهیان دانشگاه بیرجند و خانواده گرامی ایشان تسلیت عرض می کنیم. یقینا فقدان چنین استادی برای جامعه علمی ایران و منطقه ضایعه بزرگی است.
از درگاه حضرت رحمان برای آن فقید‌ سعید رحمت و رضوان و برای بازماندگان صبر و اجر  مسالت داریم.
 ‌   رئیس و هیات رئیسه دانشگاه بیرجند

IMG 20171116 183050