به مناسبت هفته پدافند غیرعامل برنامه ها و فعالیت های متعددی در دانشگاه بیرجند به اجرا در آمد که بخش مهم این برنامه ها برپایه آموزش بود.
کارگاه آموزشی آشنایی با اصول و مبانی پدافند غیرعامل ویژه دانشجویان، کارگاه دانش افزایی در موضوعات مرتبط با حوزه پدافند غیرعامل برای اعضای هیأت علمی و دوره آموزشی ضمن خدمت با عنوان آشنایی با پدافند سایبری برای کارمندان دانشگاه طی این هفته در دانشگاه بیرجند برگزار شد.
بازدید و بررسی تأسیسات برقی و استحکامات ساختمانهای دانشگاه توسط کمیته فنی پدافند غیرعامل، اجرای مانور مقابله با تهدییدات الکترومغناطیس، تهیه و توزیع جزوه های آموزشی و طرح مسابقه الکترونیکی از دیگر برنامه های اجرا شده توسط دبیرخانه کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه بیرجند در هفته پدافند غیرعامل است.
همچنین نشست هم اندیشی نخبگان خراسان جنوبی در حوزه پدافند غیرعامل با موضوع پدافند زیستی در دانشگاه بیرجند برگزار می شود.

IMG_20171029_125153
DSC_۰۰۱۱
DSC_۰۲۱۷
DSC_۰۲۳۴
IMG_8278
IMG_8301