چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 825

به استناد ماده 4 آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان طی حکمی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر محمد قادر قادری عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی برای مدت دو سال به عنوان نماینده وزارت در هیأت نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاه بیرجند منصوب شد.

دانشگاه بیرجند پنج تشکل اسلامی در دو بخش هیأت علمی و دانشجویان دارد.