مراسم معرفی مدیر تربیت بدنی دانشگاه بیرجند بعدازظهر دوشنبه دوم آبان در مجموعه تربیت بدنی دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه که رئیس دانشگاه بیرجند، معاون دانشجوی، مدیران و مسئولان حوزه معاونت دانشجویی حضور داشتند، دکتر محسن خورشیدزاده معاون دانشجویی دانشگاه بیرجند با تأکید بر اهمیت و نقش ورزش در سلامت و نشاط دانشجویان، فوق برنامه و پرکردن اوقات فراغت خلاصه ای از موفقیت های دانشگاه بیرجند در حوزه تربیت بدنی و ورزش را بیان کرد.
در مراسم مذکور دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند با تقدیر از خدمات دکتر سعید ایل بیگی، دکتر علی ثقه الاسلامی عضو هیأت علمی دانشکده علوم ورزشی را به عنوان مدیر جدید تربیت بدنی دانشگاه معرفی نمود.

_DSC0072
_DSC0085
_DSC0089
_DSC0101
_DSC0104
_DSC0116