چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 945

جمعی از دانشجویان تشکلهای اسلامی دانشگاه بیرجند بعد از نماز ظهر و عصر امروز با تجمع در صحن مسجدامام صادق(ع) و مزار شهید گمنام این دانشگاه سخنان گستاخانه و به دور از ادب رئیس جمهوری آمریکا درباره جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند.

متن بیانیه ای که در این تجمع قرائت شد به این شرح است؛

بسم الرحمن الرحیم

بار دیگر سخنان گستاخانه و بدور از ادب رئیس جمهوری از دولت جنایت کار آمریکا روحیه توحش و جنگ طلبانه استکبار و مودعیان حقوق بشر را افشا نمود. دولت مردانی که خود زاینده تروریسم و داعش در جهان هستند اکنون با رجز خوانی های دیوانه وار خود، جمهوری اسلامی را که در طول سالیان اخیر بیشترین ضربه را از تروریسم جهانی خورده و همواره در خط مقدم مبارزه با آن بوده متهم به حمایت از تروریسم می کنند.

سخنان همراه با ترس ترامپ در کنار آن که بار دیگر رفتار های ابلهانه و غیر طبیعی او را در چشم جهانیان نمایان کرد، چند واقعیت را برای ملت ایران یاداور شد:

1 - علت العلل این اظهارات این است که تلقی استکبار از امضای برجام، آغاز راهی بود که انتهای آن به تسلیم همه جانبه ایران اسلامی در مقابل آنان ختم شود. به وضوح در تحلیل ها و اظهارات مقامات دیروز و امروز امریکا و برخی همپیمانان غربی آنان توقع و انتظار تنازل تدریجی و گام به گام از اصول هویت ساز نظام بیان می شد. ایستادگی جمهوری اسلامی بر اصول،ارزشها، منافع ملی و موفقیت های پی درپی جبهه مقاومت، افزایش قدرت و توان بازدارندگی نظامی باآزمایش انواع موشکها، رویای تسلیم ایران را به کابوسی دهشتناک برای آنان مبدل ساخت.براین اساس هیچ تمایزاساسی میان اوباما و ترامپ یا جان کری و تیلرسون مشاهده نمی شود. بنای بی اعتبارسازی برجام ونقض تعهدات از دوره اوباما پایه ریزی و در این دوره هم علنی تر تداوم پیدا کرد.

2- دشمنی و بغض امریکا بر علیه فرزندان برومندو جان برکف ملت، درنیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قابل فهم است. از نظر امریکا و ترامپ این سپاه هست که نقشه های غربزدگان داخلی را افشا وخنثی کرد و منطقه غرب آسیا را به گورستان آمال و آرزوهای امریکا، صهیونیست، تکفیریها و ارتجاع تبدیل کرد. اما دشمنان سپاه وانقلاب دچار یک خطای استراتژیک در تحلیل خود شده اند. آنان سپاه را بسان یک نهاد متداول نظامی فرض کرده‌اند که می توانند با اعمال تحریم جلوی رشد و بالندگی و نفوذ آن را بگیرند. اما واقعیت این است که اعضای سپاه وبسیج تک تک انقلابیون دیروز و امروز نهضت عاشورایی امام خمینی درایران وسراسرمنطقه وجهان اسلام هستندوساختار رسمی فعلی تنها نماد و ویترین خیل گسترده ای است که زندگی آنان به شوق جهاد و شهادت سپری می شود و تنها منتظر اشاره ای از امام خود برای ادای تکلیف درضربه زدن به منافع استکباردرجای جای جهان و محوصهیونیست هستند.

با تشکر ازمواضع شفاف رییس جمهور محترم درپاسخ به توهین های بی شرمانه ترامپ، به ایشان و دولتمردان یادآور می شویم با شکست پروژه مذاکره و سازش با امریکا، در دام اعتماد به کشور های اروپایی و هم پیمانان امریکانیفتند،هرچندکه باید ازظرفیت آنهابا حفظ عزت و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی حتی الامکان نهایت بهره برداری راداشت.

اکنون این واقعیت دوباره بر تمام ملت ایران ثابت گردید که با ایمان و تکیه بر توان داخلی باید راه تسلط بیگانگان بر این مملکت را بست. تا دیگر شاهد این مسئله نباشیم که یک فرد یاغی بیاید و در مورد مردم ایران حرف های نامربوط بزند.

بدین وسیله ما جمعی از دانشجویان دانشگاه بیرجند به عنوان بخشی از بدنه جنبش دانشجویی ضمن محکوم کردن سخنان رئیس جمهور آمریکا از دولت مردان مان خواستاریم تا با اقدام متقابل پاسخ این گونه یاوه گویی ها را بدهند.

و من الله التوفیق

photo 2017 10 15 12 42 32