براساس بازرسی و ارزیابی انجام شده در خصوص اجرایی نمودن برنامه های ابلاغی سال 95 ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی به دستگاه های اجرایی استان، دانشگاه بیرجند در مقایسه با سایر دستگاه های اجرایی استان خراسان جنوبی در حوزه عفاف و حجاب با کسب امتیاز 92/35به عنوان دومین دستگاه برتر استان معرفی شد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی و دبیر ستاد صیانت استان طی نامه ای خطاب به ریاست دانشگاه بیرجند از تلاش و زحمات دانشگاهیان بویژه اعضای ستاد صیانت دانشگاه برای ارتقاء حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که از سیاست های مهم دولت تدبیر و امید است تقدیر و تشکر نموده است.