مراسم سرپرست دانشکده فنی و مهندسی فردوس با حضور دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند و مسئولین شهرستان فردوس در محل این دانشکده برگزار شد.
در این مراسم دکتر مهدی اخگری به عنوان سرپرست جدید دانشکده فنی و مهندسی فردوس معرفی گردید و از خدمات دکتر محمود عبادیان رئیس قبلی این دانشکده تقدیر به عمل آمد.

DSC09652