به منظور آشنایی دانشجویان جدید با فضای دانشگاه و آیین نامه ها و مقررات تحصیلی در دانشگاه؛ مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود توسط انجمن های علمی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.
این مراسم با حضور اعضای هیأت رئیسه و مدیران دانشگاه در دانشکده های علوم پایه ،ادبیات و علوم انسانی، علوم تربیتی، کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست؛ با همکاری و حمایت کامل دانشکده ها، برگزار گردید.
دکتر ناصر ندا معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در دانشکده کشاورزی، ضمن تبیین ظرفیت ها و فرصت های دوران تحصیل، این دوره را بهترین زمان برای کسب تجربه در کنار کسب دانش دانست و  از دانشجویان جدید خواست قدر دوره تحصیل خود را بدانند.
دکتر ابراهیم محمدی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این مراسم ضمن معرفی انجمن های علمی به دانشجویان به تشریح  ظرفیت های آن پرداخت و به دانشجویان توصیه کرد فرصت طلایی حضور در انجمن های علمی را برای تقویت بنیه علمی و تحصیلی خود از دست ندهند.
شایان ذکر است دانشجویان برتر دوره های تحصیلی دانشکده ها در این مراسم معرفی شدند و مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتند.

adbiat
kshavrzi
olum
omran0
tarbiyat