به مناسبت هفته دفاع مقدس و یادبود شهید حججی مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بین کارکنان واعضاء هیات علمی دانشگاه بیرجند برگزار شد.
در این مسابقات که توسط مدیریت تربیت بدنی دانشگاه در دو بخش خانم ها و آقایان برگزار گردید، حسین صالحی، علی سطوتی و مهدی عبداللهی در بخش آقایان و اعظم کاهنی، زهره حسن پور و بتول میخوش مقام های اول تا سوم راکسب کردند.