ضمن تبریک به پذیرفته شدگاه عزیز، مراحل ثبت نام به شرح ذیل می باشد:

پذیرش غیرحضوری (اینترنتی):   2 لغایت 3 مهرماه  راهنمای ثبت نام

زمان مراجعه حضوری جهت تحویل مدارک: 3 و 4 مهرماه

شناسه:  کدملیS961      بطور مثال برای شماره ملی 987  شناسه کاربری برابر است با:   S961987

گذرواژه:   کدملی

2017-09-24_134501.jpg

 

طرح پایش فرهنگی - اجتماعی دانشجویان (الزامی)  (مروگر IE ۹ و بالاتر - فایرفاکس-گوگل کروم-Edge)

دریافت فرم های ثبت نام

کارنامه سلامت جسم (الزامی)

کارنامه سلامت روان (الزامی)

تنظیم مرورگر IE جهت ثبت مشخصات در سایت صندوق رفاه