پاییز که می رسد، زیباترین فصل خدا می آید؛ با بارش بی امان برگ ها و زیباتر از آن، بارش علم و دانایی بر کوچه باغ دانش و اندیشه. پاییز فصل زیبای سادگی است و مهر، گاه گشایش مدرسه ها و دانشگاه ها و زمان گذر شادمانه کودکان، نوجـوانان و جـوانان مشتاق از کوچه ها؛ می گذرند و می‌روند تا بشنوند و بخوانند و بدانند و فردای ما را بسازند. می روند تا حیات به دل و روحشان ببخشند و با تلاش و کوشش، زمینه ساز شکوفایی، نوآوری، پیشرفت و اقتدار کشور اسلامی ایران شوند.       آغاز مهرامسال دو تقارن دیگر نیز دارد؛ آغاز «حماسه حسینـی» و آغـاز «هفته دفاع مقـدس»؛ دو فصل بدیـع سرشار از شگفتـی های ناب انسانـی، فصل حماسه و دفـاع، فصل ایثـار و شهادت آزاداندیشانی که با انتخاب آگاهانه و مسؤلانه و با ایثار جانشان راه و رسم سربلندی را به ما آموختند.      اینجانب آغاز سال تحصیلی فصل گشودن دوباره صحیفه نورانی دانش با سر انگشتان تلاش و تکاپـوی صاحبـان کسب علم و کمال را به جامعه دانـشگاهی و دانشجـویان عزیـز بویـژه دانشجویان جدیدالورود تبریک و تهنیت می گویم و از درگاه خداوند علیم برای همه عزیزان سالی سرشار از امید، نشاط و پویایی برای دستیابی به مدارج عالی علمی همراه با بهروزی و سعادت مسألت دارم.  

                                                                                                                                               خلیل خلیلی   ـ   رئیس دانشگاه بیرجند