تیم والیبال کارکنان دانشگاه بیرجند موفق به کسب مقام دوم مسابقات والیبال کارکنان دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی منطقه ۹ ورزش کشور شد.
این مسابقات از تاریخ ۲۱ تا ۲۵ شهریورماه به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید.
دکتر سعید ایل بیگی، دکتر مهدی مقرنسی، دکترحسین بارانی، دکترمرتضی عراقی، دکتر محمدحسن الهی زاده دکترمحسن محمد نیا، علی حیدری، علی رضا قلی پور و سید ابوالفضل موسوی بازیکنان تیم والیبال دانشگاه بیرجند در این مسابقات بودند.
 تیم دانشگاه بیرجند را امین برفی و محمدرضا ابوترابی به عنوان سرپرست وتدارکات همراهی نمودند.
دانشگاه های فردوسی مشهد، بیرجند و دامغان به ترتیب مقام های اول تا سوم مسابقات مذکور را کسب کردند.

photo_2017-09-17_09-08-27
photo_2017-09-17_09-08-31