جناب آقای دکتر حمیدرضا نیلی ثانی

بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی این مرکز را از تلاش های ارزنده و سازنده جناب عالی در اعتلای نظام آموزش عالی کشور و بخصوص در حوزه مهم و تأثیرگذار نظارت و ارزیابی ابراز می نمایم.

بدون تردید همراهی و همکاری شما در جایگاه دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان جنوبی نقش اساسی و مؤثر در تحقق اهداف و موفقیت های آن هیأت محترم داشته است.

سلامتی و سعادتمندی روزافزون شما و خانواده محترمتان را از خداوند متعال خواستارم.

 

 

 با آرزوی توفیق الهـی

سعدان زکائی

رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی